top of page
tym-2022.jpg

O HOLOSU

Jsme Mezinárodní transpersonální centrum Holos

NAŠE POSLÁNÍ, NÁŠ PŘÍBĚH

V Holos Centru se staráme o duševní zdraví lidí pomocí metod transpersonální psychologie, které umožňují řešit příčinu problémů skrze prožitek. Úspěšně tak dokážeme léčit řadu duševních nemocí bez medikace. Lidé mají možnost se u nás ubytovat v bezpečném a podpůrném prostředí. ​

Příběh Holos Centra začíná koncem 90. let, kdy se Milan Hrabánek vrátil z Itálie, kde spolupracoval se Stanislavem Grofem na výcviku v holotropním dýchání a transpersonální terapii. Po svém návratu pak v roce 2003 zakládá občanské sdružení Holos, které prošlo postupným vývojem, na kterém se podílelo desítky dobrovolníků a sponzorů, až v dnešní Mezinárodní transpersonální centrum Holos s 30 lůžky pro ubytování, terapeutickým týmem a 400 klienty ročně. 

Naší misí je, aby lidé měli dostupnou péči o duševní zdraví, která se bude opírat o poznatky transpersonální psychologie a užívat práci s holotropními stavy vědomí.

Naší cestou k tomu je realizace projektů v několika oblastech:

  • Založení, provozování a rozvoj Holos Centra, jako vzorového pracoviště pro práci s holotropními stavy vědomí, s možností vytvoření dalších center v budoucnu.

  • Vzdělávání budoucích profesionálů - v našem mezinárodním psychoterapeutickém výcviku Grof® Legacy Training - Holos je nyní 48 frekventantů.

  • Osvětová činnost, v rámci které jsme zorganizovali stovky hodin přednášek, řadu konferencí a vydali řadu knih. V letech 2014 - 2018 jsme organizovali program Stanislava Grofa v ČR a v Polsku, spolupořádali jsme Českou transpersonální konferenci, Mezinárodní transpersonální konferenci ITC Prague 2017 a konferenci k 75. výročí objevení LSD.

 

NAŠE MISE A CESTA K NÍ

NAŠI PARTNEŘI

Na různých projektech spolupracujeme s významnými českými i zahraničními partnery. 

bottom of page