top of page

DÝCHEJTE 
VE VODĚ

Podpořte projekt rozšíření Holos Centra o terapeutický bazén. 

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ
VE VODĚ

Příčiny toho, proč se nám někdy v životě nedaří dobře, nemusí být vždy na první pohled patrné. Mohou to být traumata z nejrůznějších situací, které jsme prožili v nedávné době nebo i v dětství. Mohou to být emoce, jež si nedovolíme vyjádřit. Může to být i porodní trauma, které se do nás otisklo, když jsme přicházeli na svět. 

Trauma prožité při porodu s komplikacemi či císařským řezem, může být příčinou mnoha duševních onemocnění v dětství i v dospělosti.

 

Tyto duševní potíže je možné léčit pomocí techniky holotropního dýchání, která umožní vrátit se k traumatické situaci a s patřičnou podporou ji znovu prožít. Týká-li se trauma porodu, ještě účinnější je prožitek ve vodě, neb jak známo, od okamžiku zplození se vyvíjíme v matčině lůně ve vodním prostředí, a to až do okamžiku našeho narození. 

Holotropní dýchání ve vodě lépe zpřístupňuje zážitky porodního traumatu a urychluje uzdravení, a to jak dětí, tak i dospělých.

O technice holotropního dýchání ve vodě jsme natočili film, který je volně dostupný. Děkujeme všem účastníkům semináře, že svolili s jeho natáčením. Kromě filmu zde najdete i další videa z přednášek či konferencí na téma porodního traumatu, holotropního dýchání a holotropního dýchání ve vodě. 

VÍCE INFORMACÍ NA VIDEÍCH